+5 מילים בסרבית כל יום

מילים סרביות עם תרגום כל יום. חידוש אוצר המילים ולימוד השפה הסרבית על ידי שינון מילים וביטויים אקראיים, אך מעניינים ויומיומיים בשפה הסרבית. נסו לשנן את כולם! ומחר בוא לחדשים.

רקטה Ракета
Raketa
חצות Поноћ
Ponoć
אות Сигнал
Signal
פרפר Лептира
Leptira
חצי Пола
Pola