+5 מילים בקזחית כל יום

מילים בקזחית עם תרגום כל יום. חידוש אוצר המילים ולמידת השפה הקזחית על ידי שינון מילים וביטויים אקראיים, אך מעניינים ויומיומיים בשפה הקזחית. נסו לשנן את כולם! ומחר בוא לחדשים.

סוס Жылқы
zhylky
מיומנות Дағды
dagdy
קרח Мұз
muz
כועס Мад
mad
משקפיים Көрермендер назарына ұсынылды
korermender nazaryna usynildy