+5 portugalskih riječi svaki dan

Portugalske riječi s prijevodom i izgovorom svaki dan. Proširite rječnik i naučite portugalski pamteći slučajne, ali zanimljive i svakodnevne riječi i fraze na portugalskom. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

  • Dosada Tédio

  • Dan Dia

  • Puhati Golpe

  • Sladak Doce

  • Spavati Sono