+5 riječi na latvijskom svaki dan

Riječi na latvijskom uz prijevod i izgovor svaki dan. Dopunjavanje rječnika i učenje latvijskog jezika pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na latvijskom jeziku. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

  • Škola Skola

  • Obrok Maltīte

  • Lokva Peļķe

  • Trgovina Tirdzniecība

  • Snijeg Sniegs