+5 litvanskih riječi svaki dan

Riječi na litvanskom uz prijevod i izgovor svaki dan. Dopunjavanje rječnika i učenje litvanskog jezika pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na litavskom jeziku. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

Drvo Medis
Planine Kalnai
Savjet Patarimų
More Jūra
Misao Mintis