+5 talijanskih riječi svaki dan

Riječi na talijanskom jeziku s prijevodom i izgovorom svaki dan. Dopunjavanje rječnika i učenje talijanskog jezika pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na talijanskom jeziku. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

  • Glavobolja Mal di testa

  • Događaj Evento

  • Prati Lavare

  • Biljka Pianta

  • Četkajte zube Lavati i denti