+5 gudžaratskih riječi svaki dan

Gudžaratske riječi s prijevodom i izgovorom svaki dan. Dopunjavanje rječnika i učenje gudžaratskog pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na gudžaratskom. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

 • Oštar તીક્ષ્ણ

  tikshn

 • Čudan વિચિત્ર

  vicitr

 • Čitati વાંચવું

  vancavun

 • Čaj ચા

  cha

 • Čovjek પુરુષ

  purush