+5 katalonskih riječi svaki dan

Riječi na katalonskom uz prijevod i izgovor svaki dan. Dopunjavanje rječnika i proučavanje katalonskog jezika pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na katalonskom. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

  • Dan Dia

  • Banka Banc

  • Plesati Ballar

  • Ustati Augment

  • Trgovina Botiga