+5 bugarskih riječi svaki dan

Riječi na bugarskom uz prijevod i izgovor svaki dan. Dopunjavanje rječnika i učenje bugarskog jezika pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na bugarskom jeziku. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

 • Divlji Див

  dive

 • Strah Страх

  strach

 • Osmijeh Усмивка

  usmovka

 • Doručak Закуска

  zakuska

 • Ispustiti Капка

  kapka