+5 riječi na bjeloruskom svaki dan

Riječi na bjeloruskom jeziku s prijevodom svaki dan. Dopunjavanje rječnika i učenje bjeloruskog jezika pamćenjem slučajnih, ali zanimljivih i svakodnevnih riječi i fraza na bjeloruskom jeziku. Pokušajte ih sve zapamtiti! A sutra dođite po nove.

  • Karta Карта

  • Most Мост

  • Laku noć Дабранач

  • Šala Жарт

  • Slušati Слухай