દરરોજ યુક્રેનિયનમાં +5 શબ્દો

અનુવાદ અને યુક્રેનિયન સાથેના શબ્દો દરરોજ. યુક્રેનિયન ભાષામાં શબ્દભંડોળ અને યુક્રેનિયન ભાષાને યાદ કરીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો ફરી ભરવું. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • એક ચમત્કાર Диво

  divo

 • જીવન Життя

  zhittya

 • ચક્ર Колесо

  colleso

 • મોટરસાયકલ Мотоцикл

  mototsikl

 • ઘંટડી Дзвоник

  dzvonik