દરરોજ +5 ફિલિપિનો શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ સાથે ફિલિપિનો શબ્દો. તમારી શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરી અને ફિલિપિનો ભાષાને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ ફિલિપિનો ભાષામાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો શીખવી. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • સફેદ Puti

  • ભારે Mabigat

  • વજન Timbang

  • આરામ Pahinga

  • તરત જ Kaagad