દરરોજ +5 થાઇ શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ અને ઉચ્ચારણ સાથે થાઇ શબ્દો. શબ્દભંડોળની ફરી ભરપાઈ અને થાઇ ભાષાના અભ્યાસને રેન્ડમ, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો થાઇમાં યાદ કરીને. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • ડેડી พ่อ

  pho

 • ધુમાડો ควัน

  khwan

 • મૂછ หนวด

  nuat

 • સેન્ડવિચ แซนด์วิช

  saenwit

 • વનસ્પતિ ปลูก

  pluk