દરરોજ +5 તેલુગુ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના તેલુગુ શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળનું ફરી ભરવું અને તેલુગુને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહોને યાદ કરીને. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • ભાઈ తమ్ముడు

  thammudu

 • સફર యాత్ర

  yatra

 • સબવે సబ్ వే

  sab way

 • કપ చిప్ప

  chippa

 • ઘોંઘાટ చప్పుడు

  chappudu