દરરોજ +5 તમિળ શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ તમિળ શબ્દો. શબ્દભંડોળ વિસ્તૃત કરવું અને રેન્ડમ યાદ રાખીને તમિલ શીખવું, પરંતુ તમિલમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • મહત્વની વાત એ છે કે முக்கியமாக

  mukhiyama

 • વનસ્પતિ மரவினம்

  maravinam

 • માથાનો દુખાવો தலைவலி

  thalaivali

 • ભોજન மாவு

  maavu

 • ઘંટડી மணி

  mani