દરરોજ +5 નેપાળી શબ્દો

દરરોજ અનુવાદ સાથે નેપાળી શબ્દો. નેપાળીમાં યાદગાર, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો યાદ કરીને શબ્દભંડોળની પુનlenપ્રાપ્તિ અને નેપાળી ભાષાનો અભ્યાસ. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

પાંદડા बाँन्की
ફૂટવેર जुत्ता कोरName
હું તમને પ્રેમ કરું છું म तपाईंलाई माया गर्छु
આકાશ आकाश
રસોડું भान्साकोठा