દરરોજ +5 કતલાન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ કતલાન શબ્દો. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને ક randટલાની ભાષાના અભ્યાસને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો ક Catalanટલાનમાં. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

કાનૂન Llei
ભૂતકાળ Passat
ગિટાર Guitarra
ડ્રેગન Drac
ચક્ર Roda