દરરોજ +5 કતલાન શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથે દરરોજ કતલાન શબ્દો. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને ક randટલાની ભાષાના અભ્યાસને રેન્ડમ યાદ કરીને, પરંતુ રસિક અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો ક Catalanટલાનમાં. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

  • શક્તિ Força

  • ધંધો Comerciar

  • ગરુડ Àguila

  • સાંજ Vespre

  • માથાનો દુખાવો Mal de cap