દરરોજ +5 અરબી શબ્દો

અનુવાદ અને ઉચ્ચાર સાથેના અરબી શબ્દો દરરોજ. શબ્દભંડોળ ફરી ભરવું અને અરેબિક ભાષા યાદ કરીને અરબી ભાષા શીખવી, પરંતુ અરબીમાં રસપ્રદ અને રોજિંદા શબ્દો અને શબ્દસમૂહો. તે બધાને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરો! અને આવતી કાલે નવા લોકો માટે આવશે.

 • મધુર حلو

  helou

 • પંખી طير

  tir

 • વિનાશ كارثة

  cartha

 • ફાનસ فانوس

  fanous

 • બિછાનું سرير

  serir