+5 Σουηδικά λόγια κάθε μέρα

Σουηδικά λέξεις με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Αναπτύξτε το λεξιλόγιό σας και μάθετε σουηδικά απομνημονεύοντας τυχαίες, αλλά ενδιαφέρουσες και καθημερινές λέξεις και φράσεις στα σουηδικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Έξυπνος Klyftig
Υπηρεσία Tjänst
Ηλεκτρονικός υπολογιστής Dator
Αναπαύομαι Vila
Φως Ljus