+5 λέξεις στα Σερβικά κάθε μέρα

Σερβικά λόγια με μετάφραση κάθε μέρα. Ανανέωση του λεξιλογίου και μελέτη της σερβικής γλώσσας με απομνημόνευση τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στη σερβική γλώσσα. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Ζώο Животиња
životinja
Παλιός Стари
Stari
Κίνδυνος Опасности
Opasnosti
Αράχνη Паук
Pauk
Πετρέλαιο Петролеум
Petroleum