+5 λέξεις στα ρωσικά κάθε μέρα

Λέξεις στα ρωσικά με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Ανανέωση λεξιλογίου και μελέτη της ρωσικής γλώσσας με απομνημόνευση τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στα ρωσικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

 • Πολύ Много

  mnogo

 • Καφές Кофе

  coffee

 • Έτος Год

  god

 • Μέρος Часть

  chast

 • Υγεία Здоровье

  zdorovye