+5 Νορβηγικά λόγια κάθε μέρα

Νορβηγικά λόγια με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Αναπτύξτε το λεξιλόγιό σας και μάθετε τη νορβηγική γλώσσα απομνημονεύοντας τυχαίες, αλλά ενδιαφέρουσες και καθημερινές λέξεις και φράσεις στα νορβηγικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Κέρμα Mynt
Πλευρά Side
Φωνή Stemme
Γυαλί Glass
Φωτογραφία Fotografering