+5 λέξεις Μαράθι κάθε μέρα

Λέξεις στο Μαράθι με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Ανανέωση λεξιλογίου και εκμάθηση Μαράθι απομνημονεύοντας τυχαίες, αλλά ενδιαφέρουσες και καθημερινές λέξεις και φράσεις στο Μαράθι. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Ευχαριστώ धन्यवाद
dhanyavad
Φύση निसर्ग
nisarg
Σκιά सावली
savli
Έκρηξη स्फोट
sphot
Ρουχισμός पोषाख
poshakh