+5 λέξεις στα Γεωργιανά κάθε μέρα

Λέξεις στα Γεωργιανά με μετάφραση κάθε μέρα. Ανανέωση λεξιλογίου και μελέτη της γεωργιανής γλώσσας με απομνημόνευση τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στη γεωργιανή γλώσσα. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Κίνδυνος Საშიშროება
Βασιλιάς Მეფე
Αράχνη Ობობა
Αστέρι Ვარსკვლავი
Κοιμάμαι Ძილი