+5 Εβραϊκά λόγια κάθε μέρα

Εβραϊκές λέξεις με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Ανανέωση λεξιλογίου και εκμάθηση εβραϊκών απομνημόνευσης τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στα εβραϊκά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Ακούω הקשיב
hakashiv
Περισσότερο עוד
oud
Θερμότητα חום
waves
Βάρος משקל
miskel
Αναπαύομαι מנוחה
menuha