+5 Ουγγρικά λόγια κάθε μέρα

Ουγγρικές λέξεις με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Επέκταση του λεξιλογίου σας και εκμάθηση της ουγγρικής γλώσσας με απομνημόνευση τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στα Ουγγρικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Ζωή Élet
Κατάστημα Bolt
Δυνατότητα Lehetőség
Ελευθερία Szabadság
Κέρμα Érme