+5 Εσθονικές λέξεις κάθε μέρα

Λέξεις στα Εσθονικά με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό σας και μαθαίνοντας την εσθονική γλώσσα απομνημονεύοντας τυχαίες, αλλά ενδιαφέρουσες και καθημερινές λέξεις και φράσεις στα εσθονικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

  • Χαρτί Paber

  • Αναπαύομαι Puhkama

  • Μοναξιά Üksinduse

  • Φανάρι Latern

  • Μήλο Õun