+5 λέξεις στα Αγγλικά κάθε μέρα

Λέξεις στα Αγγλικά με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Ανανέωση λεξιλογίου και εκμάθηση αγγλικών με απομνημόνευση τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στα αγγλικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

 • Μουσική Music

  ˈmjuzɪk

 • Τα λεφτά The money

  ðə ˈmʌni

 • Ναι Yes

  jɛs

 • Επιστήμονας Scientist

  ˈsaɪəntɪst

 • Χρήσιμος Useful

  ˈjusfəl