+5 λέξεις στα Αγγλικά κάθε μέρα

Λέξεις στα Αγγλικά με μετάφραση και προφορά κάθε μέρα. Ανανέωση λεξιλογίου και εκμάθηση αγγλικών με απομνημόνευση τυχαίων, αλλά ενδιαφέρων και καθημερινών λέξεων και φράσεων στα αγγλικά. Προσπαθήστε να τα απομνημονεύσετε όλα! Και αύριο έρχονται για νέα.

Μισός Half
hæf
Τελευταίος Last
læst
Αργός Slow
sloʊ
Διδάσκω Teach
tiʧ
Μέγεθος Size
saɪz