+5 gudžarátských slov každý den

Gudžarátská slova s překladem a výslovností každý den. Doplňování slovní zásoby a učení se gudžarátštině zapamatováním náhodných, ale zajímavých a každodenních slov a frází v gudžarátštině. Zkuste si je všechny zapamatovat! A zítra přijďte pro nové.

 • Tajný ગુપ્ત

  gupt

 • Rok વરસ

  varas

 • Úkol કાર્ય

  cary

 • Šílený પાગલ

  pagal

 • Lavice બાંકડો

  bankado