+5 slov v angličtině každý den

Slova v angličtině s překladem a výslovností každý den. Doplňování slovní zásoby a učení angličtiny memorováním náhodných, ale zajímavých a každodenních slov a frází v angličtině. Zkuste si je všechny zapamatovat! A zítra přijďte pro nové.

Studený Cold
koʊld
Více More
mɔr
Obrázek Figure
ˈfɪgjər
Starý Old
oʊld
Semafor Traffic light
ˈtræfɪk laɪt