+5 paraules en anglès cada dia

Paraules en anglès amb traducció i pronunciació cada dia. Reposició de vocabulari i aprenent anglès memoritzant paraules i frases aleatòries, però interessants i quotidianes en anglès. Intenta memoritzar-los tots! I demà vingueu de nous.

Ull Eye
Por Fear
fɪr
Nau Ship
ʃɪp
Passat Past
pæst
Planeta Planet
ˈplænət