+5 турски думи всеки ден

Турски думи с превод и произношение всеки ден. Попълване на речника и изучаване на турски език чрез запаметяване на произволни, но интересни и ежедневни думи и фрази на турски език. Опитайте се да ги запомните всички! И утре елате за нови.

  • Студент Öğrenci

  • Наука Bilim

  • Игра Oyun

  • Уча Öğretmek

  • Зеленчуци Sebze