+5 думи на пенджаби всеки ден

Пенджабски думи с превод всеки ден. Попълване на речника и изучаване на панджаби чрез запаметяване на произволни, но интересни и ежедневни думи и фрази на панджаби език. Опитайте се да ги запомните всички! И утре елате за нови.

 • Шапка ਟੋਪੀ

  topi

 • Сън ਸੁਪਨਾ

  supna

 • Светлина ਰੋਸ਼ਨੀ

  roshni

 • Още ਹੋਰ

  hor

 • Син ਨੀਲਾ

  neela