+5 думи на казахски всеки ден

Думи на казахски с превод всеки ден. Попълване на речника и изучаване на казахския език чрез запаметяване на произволни, но интересни и ежедневни думи и фрази на казахски език. Опитайте се да ги запомните всички! И утре елате за нови.

Благодарим ви Рахмет
rakhmetovo
Мой Мен
mene
Ябълка Алма
almah
Другар Жолдасы
zholdasy
Слънцето Күн
kuhn