+5 френски думи всеки ден

Френски думи с превод и произношение всеки ден. Попълване на речника и изучаване на френски чрез запаметяване на произволни, но интересни и ежедневни думи и фрази на френски. Опитайте се да ги запомните всички! И утре елате за нови.

  • Използвам Utiliser

  • Стена Mur

  • Оръжие Arme

  • Усмивка Sourire

  • Година Année