+5 думи на беларуски всеки ден

Думи на беларуски с превод всеки ден. Попълване на речника и изучаване на белоруски език чрез запаметяване на произволни, но интересни и ежедневни думи и фрази на беларуски език. Опитайте се да ги запомните всички! И утре елате за нови.

Награда Узнагарода
Вулкан Вулкан
Кръв Кроў
Нощ Ноч
Мозък Мозг