Hər gün ingilis dilində +5 söz

Hər gün tərcümə və tələffüz ilə İngilis dilində sözlər. İngilis dilində təsadüfi, lakin maraqlı və gündəlik sözləri və ifadələri əzbərləyərək söz ehtiyatının artırılması və ingilis dilinin öyrənilməsi. Hamısını əzbərləməyə çalışın! Və sabah yeniləri üçün gəlin.

Bank Bank
bæŋk
Inək Cow
kaʊ
Səs Voice
vɔɪs
Toy Wedding
ˈwɛdɪŋ
Hadisə Event
ɪˈvɛnt